Song Construction Kits

show blocks helper
 • 140 bpm - Fm - Inner Fire (Lissy) (Kit)

  140 bpm - Fm - Inner Fire (Lissy) (Kit)

 • 140 bpm - G - Feel The Drive (Lissy) (Kit)

  140 bpm - G - Feel The Drive (Lissy) (Kit)

 • 130 bpm - Am - Space (Simone) (Kit)

  130 bpm - Am - Space (Simone) (Kit)

 • 130 bpm - Am-Bm-Cm-Dm-Em - Adlibs Pack (Simone) (RF)

  130 bpm - Am-Bm-Cm-Dm-Em - Adlibs Pack (Simone) (RF)

 • 125 bpm - Fm - Colours (Lissy) (Kit)

  125 bpm - Fm - Colours (Lissy) (Kit)

 • 120 bpm - A-B-C-D-E - Come Back (Simone) (Kit)

  120 bpm - A-B-C-D-E - Come Back (Simone) (Kit)

 • 125 bpm - Gm - Be Myself (Lissy) (Kit)

  125 bpm - Gm - Be Myself (Lissy) (Kit)

 • 135 bpm - Dm - The Ocean (Lissy) (Kit)

  135 bpm - Dm - The Ocean (Lissy) (Kit)

 • 130 bpm - Bm - Don't Forget Me (Simone) (Kit)

  130 bpm - Bm - Don't Forget Me (Simone) (Kit)

 • 080 bpm - Am - Its Time (Gazlit) (Kit)

  080 bpm - Am - Its Time (Gazlit) (Kit)

 • 128 bpm - Fm - Together We Are One (Gazlit) (Kit)

  128 bpm - Fm - Together We Are One (Gazlit) (Kit)

 • 125 bpm - Abm-Am-Bbm-Bm-Cm-Dbm - Tried (Sanna & Simone) (RF)

  125 bpm - Abm-Am-Bbm-Bm-Cm-Dbm - Tried (Sanna & Simone) (RF)

 • 108 bpm - Cm - I Believe In Myself (Gazlit) (Kit)

  108 bpm - Cm - I Believe In Myself (Gazlit) (Kit)

 • 127 bpm - Cm-C#m-Dm-D#m-Em - Do Not Care (Simone & Sanna) (Kit)

  127 bpm - Cm-C#m-Dm-D#m-Em - Do Not Care (Simone & Sanna) (Kit)

 • 140 bpm - Bb - Turn It On (Gazlit) (Kit)

  140 bpm - Bb - Turn It On (Gazlit) (Kit)

 • 160 bpm - B - What Would You Do (Gazlit) (Kit)

  160 bpm - B - What Would You Do (Gazlit) (Kit)